Ngày Pháp luật Việt Nam

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Thực hiện Kế hoạch số 601/KH-ĐHXD ngày 15/8/2020 của Trường Đại học Xây dựng về triển khai công tác thanh tra, pháp chế trong đó có nội dung tuyên ...